08.09.2017
Извршном дужнику Костић Зорану из Пирота...